Vanaf 1 juni is er weer plek voor het starten van een mediation traject

Disclaimer

Door het in gebruik nemen van deze website stem je in met de disclaimer van R. Schulte Mediation

Op het gebruik van deze website van R. Schulte Mediation zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

R. Schulte Mediation wordt aangeboden door:

R. Schulte Mediation, Diakenhuisweg 39, 2033 AP Haarlem (bezoekadres)

Eigenaar contact-e-mailadres: info@rschultemediation.nl

Wanneer je een button ziet voor Affiliate Links, betekend het dat ik geld verdien wanneer iemand op een link klikt en een product koopt van een externe leverancier. (Jou kost het niets extra’s)

Wanneer je een button ziet voor PR Sample, betekend het dat het product gratis is ontvangen in ruil voor een blogpost/review.

Wanneer je een button ziet voor Sponsored Post, betekend het dat ik rechtstreeks betaald ben voor de blogpost/pagina.

Gebruik van informatie

R. Schulte Mediation streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat R. Schulte Mediation niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De eventuele juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. R. Schulte Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen R. Schulte Mediation en de gebruiker van de website ontstaan.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.

Hyperlinks

Deze website van R. Schulte Mediation kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. R. Schulte Mediation heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. R. Schulte Mediation aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten (copyrights)

Het is ten strengste verboden informatie die op deze website gepubliceerd is geheel of gedeeltelijk over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van R. Schulte Mediation. R. Schulte Mediation heeft met veel zorg en moeite de informatie samengesteld. Op alle informatie op deze website berusten intellectuele eigendomsrechten (copyrights).

Meest recente update: 28 november 2022