Scheiden zonder ruzie

Als mediator en schrijfster van deze blogreeks heb ik meerdere (voor mij onbekende) dames telefonisch geïnterviewd om te horen hoe zij hun scheiding hebben geregeld en ervaren. De vraag die centraal stond was: als ik toen wist wat ik nu weet dan…

Het eerste gesprek was met Rianne*

Als ik toen wist wat ik nu weet dan….

Wij kozen voor mediation bij de scheiding

Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, wilden we voor onze zoon dat de scheiding zonder ruzie zou verlopen. Wij wilden de scheiding samen goed regelen. Wij kozen daarom voor mediation bij onze scheiding om ons hierbij te helpen.

Ik heb mezelf tekort gedaan

We zijn ondertussen gescheiden en hebben dat zonder ruzie weten te doen. Wij hebben als ex-partners dan ook een conflictarme omgang met elkaar. Dat is wat betreft ons gezamenlijk ouderschap. Het is inderdaad geen vechtscheiding geworden, maar van een goede omgang met elkaar is ook geen sprake. Om ruzie te voorkomen en om de goede vrede te bewaren, ben ik tijdens ons scheidingsproces veel te toegeeflijk geweest. En nu nog steeds eigenlijk. Ik heb mijzelf voor mijn gevoel te kort gedaan, achteraf bekeken.

Wij wilden snel scheiden

Wel of geen ruzie, scheiden is niet leuk! Wij wilden het daarom ook zo snel mogelijk achter de rug hebben. Ook dat is gelukt. Dat is echter geen aanrader. Het echte scheiden, begint pas na de scheiding. Hoewel de scheiding al enige tijd geleden is, zijn er enkele financiële zaken nog steeds niet volledig afgerond.

Wat had ik anders willen doen

Ik denk dat het beter was geweest als ik mezelf minder had weggecijferd en de tijd had genomen om onafhankelijk juridisch en financieel advies in te winnen, vóórdat ik akkoord ging met de gemaakte afspraken. Ook had ik wel behoefte aan goede nazorg, bijvoorbeeld begeleiding bij evaluatiemomenten om te zien hoe de afspraken worden nagekomen. De mediator in kwestie heeft geen nazorg geboden en wij hebben er ook niet expliciet om gevraagd. Behalve dit, had ik het waarschijnlijk niet heel anders aangepakt.

Goede communicatie is belangrijk

Al snel na de scheiding kwam ik erachter dat je als ouders dan veel meer moet bespreken met elkaar. Dus goede communicatie is heel belangrijk. Hoewel de communicatie niet of nauwelijks van mijn ex-partner afkomt, weet ik de onderlinge communicatie tot nu toe wel te bewaren. Ik blijf, in het belang van onze zoon, stug volhouden te communiceren. Ook vaak tegen mijn zin in.

Hier doe je het dan voor

Toen mijn ex en ik werden gevraagd om te helpen bij het schoolvoetbaltoernooi van onze zoon, moest ik wel even slikken. Ik zag dat  helemaal niet zitten. We hebben het natuurlijk wel gedaan. En na afloop gaf onze zoon aan dat hij het heel fijn vond om zijn ouders SAMEN langs de zijlijn te zien staan.
En daar doe je het uiteindelijk voor!”

Wat ik mee wil geven aan ouders die nu in scheiding liggen of dit overwegen

Goede communicatie is heel belangrijk na de scheiding, net als een ‘normale’ omgang tussen de ouders. Maar let op dat je jezelf niet te kort doet om dat te bereiken. Neem de tijd om je beiden goed te laten informeren en adviseren voordat je afspraken vastlegt en je je handtekening ergens onder zet! En sta ook open voor de nazorg.

Als ik toen wist wat ik nu weet, dan was ik minder toegeeflijk geweest en had ik onafhankelijk juridisch- en financieel advies ingewonnen, vóórdat ik akkoord zou gaan met de afspraken.

Plus- en minpunten van onze scheiding:

plus + Wel communicatie

min – Geen goed gevoel

plus + Geen ruzie

min – Niet goed geregeld

plus + Belang van ons kind voorop

min – Geen nazorg

*In verband met de privacy is deze naam gefingeerd.

Willen jullie de scheiding wel goed en samen regelen met een MfN-registermediator? Een mediator die jullie beiden informeert over de mogelijkheden in jullie specifieke situatie? Een mediator die de belangen van jullie beiden behartigt en aandacht heeft voor jullie behoeftes én standaard 12 maanden nazorg biedt? Klik dan hier om een gratis kennismakingsgesprek te plannen.

Geef een reactie