Tips bij het maken van een ouderschapsplan

Hoe zeg je het nou neutraal, zonder dat het een enorme ruzie wordt? Je wilt uit elkaar.. Leuker kan je de boodschap soms niet maken. Ik heb het dan over scheiden, uit elkaar gaan. Het is nooit leuk en al helemaal niet makkelijk. Nare gevolgen zelfs, als je het niet goed regelt. De belastingdienst heeft er ook een campagne voor in het leven geroepen: voor wie verder wil, maar niet samen.

Uit elkaar

Na de zomervakantie zien scheidingsprofessionals vaak een piek in het aantal scheidingen en mensen die uit elkaar gaan. Vaak zijn het ouders van minderjarige kinderen. Ondanks dat er nu weinig mensen op vakantie gaan door het coronavirus, nemen de scheidingen niet enorm af. Door of ondanks de maatregelen zitten partners zelfs veel meer en dichter op elkaars lip. Mochten jullie om welke reden dan ook, de knoop hebben doorgehakt en nu afspraken moeten vastleggen in een ouderschapsplan, dan heb ik als familiemediator een aantal tips die jullie kunnen helpen bij het opstellen en nakomen van jullie ouderschapsplan.

Ouderschapsplan wettelijk verplicht

Als we eens beginnen bij de formaliteiten…
Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingetreden. Voor ouders betekent dat het sinds 1 maart 2009 verplicht is om een ouderschapsplan op te stellen als jullie uit elkaar gaan.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan

In jullie ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd voor nu en later. Niet alleen de omgangsregeling maar ook hoe jullie de verjaardagen verdelen, de vakanties, schoolkosten, zakgeld, gebruik van social media, noem maar op. Maar ook hoe jullie omgaan met veranderingen. Wat als er nieuwe partners bijkomen of een van jullie een nieuwe baan krijgt? Wat als gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden? Hoe geef je dat aan en hoe gaan jullie daar mee om? Ieder gezin is uniek en daarom zou ook elk ouderschapsplan uniek moeten zijn en toegespitst op jullie specifieke situatie. Het is in ieder geval heel belangrijk dat jullie allebei weten wat de bedoeling is van de afspraken die in het ouderschapsplan staan.

Deze drie onderwerpen zijn wettelijk verplicht in een ouderschapsplan

In het ouderschapsplan dienen minimaal de volgende drie thema’s te worden uitgewerkt:

1. Verdeling tussen de ouders van de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot jullie kind(eren),

2. Op welke wijze ouders elkaar informeren over de kind(eren);

3. Afspraken over kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kind(eren);

Dan eerst de afweging: Gaan jullie het ouderschapsplan zelf opstellen of kiezen jullie voor de hulp van een mediator? 

Welke keuze jullie ook maken, onderstaande tips zijn altijd goed om te lezen!

Tien tips bij het maken en naleven van jullie ouderschapsplan
  1. Houd voor ogen dat het een uitgangspunt is hoe jullie samen het ouderschap willen en gaan voortzetten,
  2. Wees duidelijk in je communicatie, draai niet om hete brij heen,
  3. Houd de communicatie zo veel als mogelijk persoonlijk, dus niet te veel via whatsapp en sms,
  4. Vertel aan de ander wat je bedoeling is,
  5. Houd rekening met de belangrijke gezinstradities van voor de scheiding,
  6. Zijn alle mogelijkheden aan bod gekomen, schrijf niet te snel iets af,
  7. Is er advies gevraagd over de gevolgen van jullie afspraken,
  8. Wat is de uitleg bij een afspraak, is daarover ook overeenstemming,
  9. Wat doen jullie als de afspraken niet worden nagekomen,
  10. Plan vooraf vaste evaluatiemomenten.

Een bonus tip! Zet niet zomaar jullie handtekeningen onder jullie afspraken. De afspraken zijn rechtsgeldig dus raadpleeg altijd een specialist!

Liever hulp van een scheidingsprofessional? Klik hier voor een gratis kennismakingsgesprek

Twijfelen jullie nog om zelf het ouderschapsplan te maken? Lees meer informatie in mijn andere blog over wel of niet zelf een ouderschapsplan maken.

Geef een reactie