Uit de praktijk: Co-ouderschap en andere afspraken kinderalimentatie.

In mijn vorige blog konden jullie meelezen met een voorbeeld uit mijn praktijk.

In die situatie was co-ouderschap één van vaders wensen, maar moeder durfde het niet aan. De ouders uit dit voorbeeld waren daarom een zorg- en omgangsregeling overeengekomen waarbij hun kind 1,5-2,5 dag per week bij vader was MAAR dat die verdeling in de toekomst zou kunnen veranderen naar een gelijkwaardige verdeling in de vorm van co-ouderschap. Hiervoor moest de communicatie zich positief blijven ontwikkelen en het vertrouwen moest ook verbeterd zijn. In dat geval zou de co-ouderschapsregeling serieus uitgeprobeerd kunnen worden op het moment dat hun kind naar de basisschool zou gaan. EN als hun kindje goed zou gedijen bij die co-ouderschapsregeling, zouden vader en moeder hun ouderschapsplan samen aanpassen naar die situatie.

Zorg- en omgangsregeling bij een peuter / kleuter

Op het moment van het mediationtraject naar het eerste ouderschapsplan, was co-ouderschap voor moeder en kind (toen nog geen 3 jaar jong) te vroeg en te veel. Dus de omgang bestond uit meerdere maar kortere verblijfsmomenten bij vader. De ene week 1,5 dag (niet achter elkaar) bij vader en de andere week 2,5 dag (ook niet achter elkaar) bij vader inclusief een overnachting. En zo was het op dat moment goed voor hun kindje en de ouders. Daarbij de afspraak dat als dit een jaar goed zou gaan de ouders wel een co-ouderschap zouden willen afspreken op het moment dat hun kindje naar de basisschool zou gaan.

De situatie na een jaar….

Bijna een jaar na het afronden van het mediationtraject namen de ouders weer contact met mij op.

Er was behoefte aan een aanpassing van het ouderschapsplan. De communicatie was zich goed blijven ontwikkelen, op wat kleine dingen na. Het reageren op elkaar als een afspraak niet helemaal kon worden nagekomen, bleek nog niet altijd lekker te lopen. En dat leidde af en toe nog wel eens tot miscommunicatie en onduidelijkheid, maar dat was niet zo danig om het co-ouderschap uit te stellen.

Wat ging er zoal goed?

Wat dus heel goed was bevallen en de ouders ook zeker willen blijven doen was het vaste moment in de week om telkens de afgelopen week samen te evalueren. Dat deed de communicatie goed volgens beiden. Ook het vertrouwen in elkaar had zich goed hersteld. De omgangsregeling hadden ouders voor tijdens de vakanties al opgebouwd naar een 50-50 verdeling en dat bleek voor hun kindje ook erg prettig te zijn. Hun kind behoorde zo veel meer en gelijkwaardiger tot beide gezinnen. Ook alle andere afspraken inclusief de afspraken over de kosten waren goed gegaan.

Een tweede mediationtraject

“Beste Rachel, zou je ons kunnen helpen met het maken van een aanpassing in ons ouderschapsplan? En kan je ook helpen bij de afspraken over de kosten? Daar heb je ons de vorige keer ook zo fijn mee geholpen.”

Tijdens een vervolg op het eerdere mediationtraject, hebben de ouders aanvullende afspraken gemaakt over hun communicatie. Dit was niet meer dan de puntjes op  de ‘i’ te zetten. De ouders konden elkaar nu ook goed en duidelijk vertellen wat ze zijn gaan waarderen aan elkaar als ouders. Zij waren beiden zo ver om een co-ouderschap af te spreken, vast te leggen en toe te passen.

Even wennen aan co-ouderschap

Hun kindje moest aan het begin een klein beetje wennen aan de nieuwe omgangsvorm. Stelde veel vragen aan beide ouders, maar kreeg steun van twee ouders die er op een vergelijkbare (!let op vergelijkbaar is niet precies hetzelfde) manier mee omgingen. Het duurde een paar maandjes voordat hun kind meer gewend was aan de nieuwe omgang, waarbij hij nu een langere en aaneengesloten periode bij zijn vader doorbrengt. Uiteindelijk bleek de nieuwe verdeling voor hun kindje ook prettiger.

En wat voor invloed heeft deze verandering op de gemaakte afspraken over de kosten?

Er is een nieuwe uitgebreide alimentatieberekening opgesteld inclusief een draagkrachtberekening. De uitkomst daarvan hebben de ouders vergeleken met de afspraak die zij al hadden staan. Zij hebben gekeken naar de situatie waarbij beide ouders het meeste financieel voordeel zouden hebben. Want dat zou ook het meeste financiële voordeel voor hun kind betekenen. Kort gezegd, wanneer hebben zij samen de meeste euro’s in hun portemonnee? Dat bepaalde hun keus en dat is vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook is er besproken wat er volgens ouders zou vallen onder de verblijfskosten, wat onder de verblijfsoverstijgende kosten en wat onder bijzondere kosten.

En nu?

Voor hem: Van net 2 dagen per week een beetje betrokken naar een gelijkwaardige ouderrol.

Voor haar: Van er alleen voor staan naar samen collega-ouders.

Last but not least, degene waarom het allemaal draait: Een gelukkig kind die zich vrij kan uiten bij beiden ouders en zowel papa en mama tot de beschikking heeft.

Mediator: Deze ouders hebben de balen gehad van hun situatie na het uit elkaar gaan. Het ging van kwaad tot erger en hun kind zou de dupe hiervan worden. Zij hebben enorm hun best gedaan om het anders te doen voor hun kind. En chapeau! Een wereld van verschil is het nu. Deze ouders hebben zich voor de volle 100% ingezet. Het begon door mij te vertrouwen dat ik hen kon helpen. En dat alles nadat we om tafel hebben gezeten met een lekkere kop thee.

Willen jullie het ook anders? Ook voor jullie staat de thee of koffie klaar!

Neem direct contact op, voor een gratis kennismakingsgesprek.

Geef een reactie