Wat is een echtscheidingsconvenant

Als jullie nog minderjarige kinderen hebben dan komen alle afspraken omtrent jullie kinderen in een apart ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Met behulp van persoonlijke begeleiding, zoals een mediation traject, voorkom je dat jullie belangrijke onderdelen vergeten. Of nog erger, dat jullie je verbinden aan afspraken die jullie niet kunnen nakomen, met alle gevolgen van dien!

Als jullie het samen helemaal eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, dan kunnen jullie het convenant ondertekenen. Pas dan kan dit document bij de rechtbank worden ingediend. Omdat jullie samen het convenant hebben opgesteld en samen de scheiding aanvragen, kan dit door middel van een gezamenlijk verzoek tot scheiden, ook wel een gezamenlijk verzoekschrift genoemd. De doorlooptijd van een gezamenlijk verzoekschrift is vaak maar een paar weken.

De rechter gaat er namelijk vanuit dat jullie de afspraken in goed overleg hebben gemaakt. De rechter kijkt dus niet of die afspraken de beste passende afspraken zijn voor jullie en toetst alleen of de afspraken niet in strijd zijn met de wet. Vervolgens bekrachtigt de rechter de afspraken in zijn of haar uitspraak. De uitspraak van de rechter ontvangen jullie op schrift in de vorm van een beschikking. Het convenant en het eventuele ouderschapsplan zijn onderdeel van die beschikking en dus helemaal rechtsgeldig. Er komt geen zitting en daarom gaat het ook aanzienlijk sneller. Nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, moet die beschikking nog worden ingeschreven in het huwelijksgoederen register en zullen jullie een akte van berusting moeten ondertekenen. Met het ondertekenen van de akte van berusting geef je aan dat je geen bezwaar hebt tegen de afgegeven beschikking.

Geef een reactie