Wat is een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is het document waarin jullie alle afspraken hebben opgenomen omtrent jullie kinderen. Het staat jullie redelijk vrij om zelf te bepalen wat jullie afspreken en hoe het ouderschapsplan er uit ziet. Er moeten slechts een paar onderdelen écht in opgenomen zijn:

  1. Verdeling tussen de ouders van de zorg- en opvoedingstaken van jullie kind(eren);
  2. Op welke wijze jullie als ouders elkaar informeren over de kind(eren);
  3. Afspraken over kosten van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren);

Naast deze onderwerpen kunnen jullie het ouderschapsplan uitbreiden met meer onderwerpen en afspraken die voor jullie en de kinderen belangrijk zijn. Een ouderschapsplan geeft namelijk een uitgangspunt hoe jullie het ouderschap na de scheiding willen voortzetten en kan altijd, als jullie het daar beiden mee eens zijn, worden uitgebreid of aangepast.

Een ouderschapsPLAN klinkt misschien vrijblijvender dan het is. Zodra jullie afspraken hebben gemaakt over jullie kinderen, die afspraken in een document vastleggen en ondertekenen, zijn de afspraken rechtsgeldig. Dat wil zeggen dat jullie die afspraken ook moeten nakomen. Het is daarom verstandig om hulp van een scheidingsspecialist te vragen bij het opstellen of het nakijken en de afspraken gezamenlijk bespreken. Het gezamenlijk bespreken van de gemaakte afspraken raad ik echt aan. Zo kunnen jullie van elkaar ook horen wat de bedoelingen zijn en welke verwachtingen er zijn. De afspraken kunnen daarom ook bijna niet uitgebreid genoeg zijn omschreven. Een tip daarbij is om ook op te nemen waarom een afspraak is gemaakt en wat het doel is van die afspraak.

Geef een reactie